The Formerly Campaigning Misunderstanding - Naked As We Came

att bli vuxen

Jag har upptäckt att jag har blivit vuxen. Det är en väldigt konstig tanke och känsla, tycker jag. Hea mitt liv har jag ju varit barn, eller i alla fall ung. Visst, jag räknas nog fortfarande som en ung vuxen, tjugoåtta år gammal. Men plötsligt ska man liksom tänka på ett annat sätt. Visst, att vara vuxen är ju ett resultat av att man dragit lärdomar och slutsatser under hela livet innan man blev vuxen. För att citera en bra filmreplik: "It´s all that we are, the summ of our experiences." Men när sker det egentligen?